Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website, eigendom van Persoonlijke Dienstverlening de Achterhoek zijn we zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Er wordt naar gestreefd de informatie up-to-date te houden. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat sommige informatie verouderd of niet geheel juist meer is. De verantwoordelijkheid om de geboden informatie of adviezen op hun juistheid te checken, ligt bij de gebruiker. Persoonlijke Dienstverlening de Achterhoek/Hulp & CO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

Copyright

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. Overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Persoonlijke Dienstverlening de Achterhoek.

(Externe) links

Via deze site wordt toegang geboden tot websites en informatiebronnen van derden. Persoonlijke Dienstverlening de Achterhoek/ Hulp & Co is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.