Hulp aanbieden

Lijkt het je leuk om te starten als werker bij Hulp & Co? Wij zijn altijd op zoek naar betrokken en betrouwbare begeleiders die enthousiast zijn om mensen te ondersteunen. We staan open voor mensen met ervaring in begeleiding en ondersteuning maar ook voor begeleiders met een unieke achtergrond bijvoorbeeld in cultuur, sport of andere kwaliteiten. We vinden het belangrijk dat je een gevoel hebt voor persoonlijke dienstverlening en je kunt inleven in de wensen van een ander. Het werken met Hulp & Co is zeer flexibel en past goed naast bijvoorbeeld een studie of werk.

Kijk voor meer informatie over de Wet dienstverlening aan huis op:

Als dienstverlener ben je in niet in dienst van Hulp & Co. De klant is je opdrachtgever. Hulp & Co regelt de financiële en administratieve zaken voor jou. Wij dragen zorg voor facturering richting de klant en betalen je aan de hand van je gedeclareerde uren.

Eisen waaraan moet worden voldaan:
  • Een recente verklaring omtrent gedrag VOG. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Voor meer informatie kunt je kijken op; https://www.justis.nl/producten/vog/
  • Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Deze verzekering die particulieren verzekerd tegen voortvloeiende schade na een ongeval waarbij de verzekerde verantwoordelijk is voor de oorzaak en daarom aansprakelijk is.
  • Geldig Identiteitsbewijs.